top of page
מדיניות ביטול

ביטול הסיור אפשרי 24 שעות. מראש, באמצעות דואר אלקטרוני או טלפון. לא ניתן לקבל ביטולים מאוחרים יותר.

במקרה של גשם קל, אנו מספקים מעילי גשם. במקרה של גשם קשה, הסיור יכול להיות מתוזמן מחדש או לבטלו על ידי בקשתך.

bottom of page